Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Bogusława Bajerowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr telefonu: 511-779-070
Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej
Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach
Adres: Bujny, ul. Piotrkowska 104, 97-371 Wola Krzysztoporska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 511-779-070
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 104 w Bujnach.
Budynek posiada 5 wejść, w tym: wejście główne i wejście dla uczniów od strony ul. Parafialnej (dzwonek na wysokości 140 cm) oraz dwa wejścia od strony ul. Piotrkowskiej.
Do każdego wejścia prowadzą schody.
Przy schodach przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.
Dzwonek przy tym wejściu umieszczony jest na wysokości 120 cm.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny: parter, I piętro.
Na parterze i piętrze znajdują się korytarze, które nie we wszystkich miejscach umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobie na wózku.
Na końcach korytarzy jest klatka schodowa. Budynek nie posiada wind, pochylni, platform.
Przy schodach nie ma barierek przyściennych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
W osobnym pomieszczeniu przy balkonach nad salą gimnastyczną jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Na parkingu szkolnym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.