• Numer Alarmowy dla telefonów komórkowych - 112
 • Policja - 997
 • Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie - 999
 • Straż Miejska - 986
 • Numer Ratunkowy Nad Wodą WOPR- 601 100 100
 • Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka - 116 000
 • Adopcyjny Telefon Zaufania - 22 827 50 23
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka - 22 654 40 41
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • Infolinia AA - 801 033 242
 • Infolinia "Stop Żebractwu" - 800 440 450
 • Narkotyki- Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990
 • Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie - 801 120 002
 • Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 226
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111