Do roku 1966 żadna kronika szkolna nie była prowadzona, chociaż szkoła istniała przez wiele lat.
W roku 1959 oddany został do użytku nowy obiekt, a nazwa szkoły brzmiała: "Szkoła Podstawowa w Bujnach – Gąskach".
Był to prawdopodobnie wynik sporu o miejsce budowy: Bujny czy Gąski.
Nazwa złagodziła zaistniałą sytuację.

Obiekt wybudowano ze środków państwowych (był to okres, w którym rocznie przybywało w powiecie kilka szkół).
Zagospodarowany został kiedy kierownikiem szkoły była pani Janina Rakoczy.
Południową i północno–wschodnią stronę terenu szkolnego ogrodzono siatką.
Teren w większości zadrzewiono topolami.

W sierpniu 1966 kierowanie szkołą objął mgr Stanisław Dembiński przeniesiony wraz z żoną Anną na własną prośbę ze Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.
Państwo Dembińscy związani byli ze Szkołą Podstawową w Bujnach przez ponad ćwierć wieku.

 

 

Obsada kierownicza Szkoły Podstawowej w Bujnach przedstawiała się następująco:

 • 1.09.1959 – 31.08.1966 – Janina Rakoczy
 • 1.09.1966 – 10.11.1966 – mgr Stanisław Dembiński
 • 11.11.1966 – 31.08.1985 – mgr Anna Dembińska
  (w okresie rocznego urlopu obowiązki pełniła Maria Surma)
 • 1.09.1985 – 31.08.1986 – mgr Stanisław Dembiński
 • 1.09.1986 – 31.08.1989 – Zofia Karlińska
 • 1.09.1989 – 31.08.1998 – mgr Stanisław Dembiński
 • 1.09.1998 – 31.08.2013 – mgr Beata Winnicka
 • 1.09.2013 – 31.08.2019 – mgr inż. Elżbieta Przybył
 • 1.09.2019 - obecnie - mgr Bogusława Bajerowska

W roku 1968 postawiono dodatkowo budynek gospodarczy. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zorganizowany został w szkole oddział przedszkolny, przygotowujący dzieci sześcioletnie do podjęcia obowiązkowej nauki.

Przez wiele lat liczba uczniów wahała się w granicach 135 - 160.
Do szkoły uczęszczały dzieci z trzech wsi: Bujny, Gąski i Wola Rokszycka.

O poziomie nauczania i statucie naszej szkoły dowiadujemy się z kroniki:

Szkoła osiągała wysokie wskaźniki procentowe w zakresie promocji i egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych oraz sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych i tematycznych (dyplomy).
Pod wieloma względami Szkoła Podstawowa w Bujnach była zawsze na pierwszym lub jednym z pierwszych miejsc w gminie Wola Krzysztoporska.

W roku 1994 rozpoczęto rozbudowę szkoły, uzyskując we wrześniu 1994 roku: kotłownię, pomieszczenie na sanitariaty i dwie izby lekcyjne.
Główny cel rozbudowy – pierwotny: kotłownia i centralne ogrzewanie.
Dobudowana część budynku zawierała środki finansowe Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej i rodziców uczniów.

W okresie 54 lat funkcjonowania placówki w nowym budynku (1959 – 2013) szkołę ukończyło ok. 1100 absolwentów, spośród których wielu ma dziś ukończone studia wyższe, szkoły średnie i zawodowe.

Do dnia dzisiejszego pracę w Szkole Podstawowej w Bujnach podjęło około 60-ciu nauczycieli.

Remont szkoły w latach 1995 – 1997

 • Budowa pomieszczeń na kotłownię i sanitariaty
 • Dobudowanie dwóch izb lekcyjnych
 • Urządzenie ekologicznej kotłowni i sanitariatów
 • Zainstalowanie centralnego ogrzewania
 • Budowa i oddanie do użytku kanalizacji i nowoczesnej oczyszczalni
 • Wykonanie elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń
 • Remont dachu budynku szkolnego, rozbiórka 20 pieców kaflowych
 • Poprawa wyposażenia szkoły

Remonty szkoły od 1998 roku

 • Wymiana okien
 • Remont podłóg w pracowniach
 • Ocieplenie i pomalowanie zachodniej ściany budynku szkolnego
 • Położenie chodnika z kostki brukowej wokół budynku
 • Wymiana drzwi zewnętrznych i drzwi do szatni
 • Wymiana parkietu w sali gimnastycznej
 • Wyremontowanie i oddanie do użytku pomieszczeń: biblioteki szkolnej, gabinetu pielęgniarki, toalety na piętrze
 • Stworzenie klasopracowni: polonistyczno – historycznej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
 • Doposażenie sal: klasy "0" i nauczania początkowego

BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO–SPORTOWEGO POWSTAŁA Z INICJATYWY WÓJTA I RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA