Termin

 

 

Zadanie

 

29 sierpnia 2022r.

Posiedzenie RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły                  

1 września 2022r.

Inauguracja roku szkolnego 2022//2023

12 września 2022r.

Zebranie RP - zaopiniowanie programu profilaktyczno – wychowawczego, przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

13 września 2022r.

Zebranie z rodzicami, spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, przyjęcie założeń do Planu Pracy Szkoły, zaopiniowanie programu profilaktyczno - wychowawczego

30 września 2022r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

5 października 2022r.

Zebranie RP – zaopiniowanie nagród dyrektora, wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli lider WODN

13 października 2022r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13 października 2022r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

17 października 2022r.

Dzień Papieski - wystawka

28 października 2021r.

Uczczenie pamięci zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na pomnikach

10 listopada 2022 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

16 listopada 2022 r.

Zebranie RP

17 listopada 2022r.

Zebrania z rodzicami.

    listopad

Próbny egzamin ósmoklasisty

6 grudnia 2022r.

Mikołajki – imprezy klasowe

11 grudnia 2022r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej

22 grudnia 2022r.

Jasełka szkolne i wigilie klasowe

23.12.2022r. – 31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2022r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji śródrocznej

Styczeń 2023r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

11 stycznia 2023r.

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w I półroczu

12 stycznia 2023r.

Zebranie z rodzicami

16– 29 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

8 marca 2023r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

Marzec /Kwiecień

Próbny egzamin ósmoklasisty

Marzec/Kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

06 - 11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2023r.    

Spotkanie wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy przeszłej klasy I z rodzicami i uczniami tych klas

Kwiecień 2023r.

Pasowanie na czytelnika

19 kwietnia 2023r.

Posiedzenie RP – śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

20 kwietnia 2023r.

Zebrania z rodzicami

28 kwietnia 2023r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

19 maja 2023r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej

23, 24, 25 maja 2023r.

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2023r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

2 czerwca 2023r.

Pisemne poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji rocznej

20 czerwca 2023r.  

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2023r.    

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

29 czerwca 2023r.    

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023

 

 Dni ustawowo wolne od pracy:

 1. Wszystkich Świętych - 1 listopada 2022r., (wtorek)
 2. Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2022r.,(piątek)
 3. Boże Narodzenie - 25 - 26 grudnia 2022r.,(niedziela, poniedziałek)
 4. Nowy Rok - 1 stycznia 2023r.,(niedziela)
 5. Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2023r.,(piątek)
 6. Święta Wielkanocne - 17 - 18 kwietnia 2023r.,
 7. Święto Pracy - 1 maja 2023r., (poniedziałek)
 8. Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2023r., (środa)
 9. Boże Ciało - 8 czerwca 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 23, 24, 25 maja 2023r. - egzamin ósmoklasisty
 2. 14 października 2022r.
 3. 31 października 2022r.
 4. 02 maja 2023r.
 5. 9 czerwca 2023r.