Termin

 

 

Zadanie

 

29 sierpnia 2023 r.

Posiedzenie RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły                  

4 września 2023 r.

Inauguracja roku szkolnego 2023//2024

13 września 2023 r.

Zebranie RP - zaopiniowanie programu profilaktyczno – wychowawczego, przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

14 września 2023 r.

Zebranie z rodzicami, spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, przyjęcie założeń do Planu Pracy Szkoły, zaopiniowanie programu profilaktyczno - wychowawczego

29 września 2023r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

10 października 2023 r.

Zebranie RP – zaopiniowanie nagród dyrektora, wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli lider WODN

13 października 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

13 października 2023 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

16 października 2023 r.

Dzień Papieski - wystawka

31 października 2023 r.

Uczczenie pamięci zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na pomnikach

10 listopada 2023 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

22 listopada 2023 r.

Zebranie RP

23 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami.

   listopad

Próbny egzamin ósmoklasisty

6 grudnia 2023 r.

Mikołajki – imprezy klasowe

22 grudnia 2023 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji śródrocznej

22 grudnia 2023 r.

Jasełka szkolne i wigilie klasowe

23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2024 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji śródrocznej

Styczeń 2023 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

24 stycznia 2024 r.

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w I półroczu

25 stycznia 2024 r.

Zebranie z rodzicami

29 stycznia – 11 luty 2024 r.

Ferie zimowe

8 marca 2023 r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

Marzec /Kwiecień

Próbny egzamin ósmoklasisty

Marzec/Kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

28 marca- 02 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2024 r.  

Spotkanie wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy przeszłej klasy I z rodzicami i uczniami tychże klas

Kwiecień 2024 r.

Pasowanie na czytelnika

16 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie RP – śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

17 kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami

14,15,16 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2024 r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

17 maja 2024 r.

Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych w wyniku klasyfikacji rocznej

26 maja 2024 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2024 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

3 czerwca 2024 r.

Pisemne poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach w wyniku klasyfikacji rocznej

17 czerwca 2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2024 r.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2024 r.  

Posiedzenie RP – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023//2024

 
Dni ustawowo wolne od pracy:

 1. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r., (środa)
 2. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,( sobota)
 3. Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,(poniedziałek, wtorek)
 4. Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,( poniedziałek)
 5. Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,( sobota)
 6. Święta Wielkanocne –31marzec -01 kwietnia 2024 r.,
 7. Święto Pracy – 1 maja 2024 r.(środa)
 8. Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.(piątek)
 9. Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 3 dni egzamin ósmoklasisty 2024 r.
 2. 02 maja 2024 r.
 3. 31 maja 2024 r.